Usluge prijevoza brodova na širem području Splita i Dalmacije

Na širem području Splita i Dalmacije nudimo usluge prijevoza vaših plovila.

Mevig d.o.o.

Prisoje 25b, 21232 Dicmo
E-mail: mevigdoo@gmail.com
Mob: +385 91 361 93 32
Kontakt osoba: Vlado Batovanja